Regionalni internet forum u Beogradu

31. 03. 2015.

ART_9895

Drugog dana konferencije DIDS 2015, 11. marta, održan je Regionalni internet forum, koji je okupio 39 predstavnika nacionalnih registara Bugarske, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore i Srbije, kao i predstavnike državnih organa, lokalnih internet zajednica i globalnih internet organizacija.

Regionalni internet forum održan je u Hotelu „Metropol Palace“, u Beogradu, u formi okruglog stola, u potpunosti na engleskom jeziku, kao regionalni stručni internet skup za pozvane učesnike. U ime RNIDS-a kao domaćina skupa, uvodnu reč je imao Dušan Stojičević, predsednik Upravnog odbora i član Programskog odbora DIDS 2015.

U prvom bloku, sa temom „Regional activities“ (Regionalne aktivnosti), moderator je bio Vojislav Rodić, predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a i član Programskog odbora DIDS 2015, a predstavljene su regionalne aktivnosti u oblasti Interneta i održan pripremni sastanak za predstojeću EuroDIG konferenciju u Sofiji.

Wolf Ludwig (Švajcarska), programski direktor EuroDIG 2015, dao je pregled nastanka EuroDIG-a 2008. kao evropske verzije IGF-a (Internet Governance Forum), odnosno kao panevropskog dijaloga o upravljanju Internetom, nastalog samoorganizovanjem članova evropske internet zajednice. Ilija Bazljankov (Bugarska), predsednik Izvršnog komiteta švajcarske CORE asocijacije registara, govorio je organizacionim izazovima konferencije EuroDIG 2015, zakazane za 4. i 5. jun u Sofiji. Sorina Teleanu (Rumunija), iz Komore poslanika Parlamenta Rumunije, ukazala je na potrebu da se predstavnici jugoistočne Evrope više uključe u globalni internet dijalog, zbog čega će u Sofiji, dan pre EuroDIG-a, 3. juna, biti održan i skup na temu „Višeaktersko (multistakeholder) upravljanje Internetom: od globalnih debata do realnosti u jugoistočnoj Evropi“. Andrea Beccalli (Italija), menadžer ICANN-a za saradnju sa zainteresovanim stranama u Evropi, govorio je o načinu funkcionisanja te globalne internet organizacije, njenim aktivnostima u procesu upravljanja Internetom i predstojećim promenama vezanim za IANA tranziciju.

Zoran Perović, direktor „Serbian Open eXchange“ i član Upravnog odbora RNIDS-a, predstavio je SEE 4 – RIPE NCC regionalni sastanak, koji će biti održan 21. i 22. aprila u Beogradu. Nataša Glavor (Hrvatska), pomoćnik direktora za računarsku bezbednost CARNet-a, govorila je o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži, kao nacionalnom internet registru, i njenim lokalnim aktivnostima i projektima. Zdravko Jukić (Hrvatska), član Saveta HAKOM-a, predstavio je Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne delatnosti. Dušan Stojanović, direktor srpske Direkcije za e-Upravu, održao je prezentaciju na temu „e-Government how and where further?“, o stanju e-Uprave u Srbiji. Leonid Todorov (Rusija), šef za međunarodne odnose Koordinacionog centra domena RU/RF i direktor Udruženja nacionalnih registara Azijsko-pacifičkog regiona, govorio je o Ruskom forumu o upravljanju Internetom i prikazao promo video o .RU domenu, sa duhovitom anketom sa prolaznicima da li je za upravljanje Internetom potrebna vozačka dozvola.

Drugi blok, na temu „IDN issues“ (IDN pitanja), govorio je o primeni lokalnih pisama na Internetu i tehničkim pitanjima internet registara, a moderator je bio Dušan Stojičević. Skoro svi nacionalni internet registri iz regiona su prošli kroz proces uvođenja IDN domena, ali su pri tom imali veoma različita iskustva, u skladu sa svojim lokalnim specifičnostima nacionalnih pisama.

Barbara Povše Golob (Slovenija), vođa tima Register.si pri ARNES-u (Akademskoj i istraživačkoj mreži Slovenije), iznela je iskustvo slovenačkog nacionalnog registra sa uvođenjem IDN-a za nazive .SI domena, kojim je omogućeno korišćenje i svih latiničkih znakova izvan engleskog alfabeta, što nije donelo očekivane rezultate. Vojislav Rodić je održao prezentaciju o procesu uvođenja .СРБ domena i srpskim specifičnostima proisteklim iz paralelnog korišćenja ćirilice i latinice u Srbiji.  Leonid Todorov, u svom drugog obraćanju, podelio je ruska iskustva sa uvođenjem ćiriličkog .РФ domena, koji je već u prvim satima od početka registracije imao preko 400.000 registrovanih naziva, dok danas ima oko 837.000. Očigledna je prednost .РФ domena pri oglašavanju, naročito na radiju i bilbordima, a mnogi korisnici registruju .РФ i kao poklon domen. Ilija Bazljankov, tokom svoje druge diskusije, ukazao je na teškoćama koje je bugarski internet registar imao tokom procesa dobijanja ćiriličkog .БГ domena, jer u nekim fontovima ima isti oblik kao i brazilski .BR (sličnost slovnih likova .бг i .br). Željko Drašković (Crna Gora), tehnički direktor registra doMEn, objasnio je crnogorske probleme koji su nastali zbog uvođenja dva nova slova u lokalnom pismu, a koja ne postoje u postojećim standardnim kodnim rasporedima. 

Moderator trećeg bloka na temu „Multistakeholder model“ (Višeakterski model) bio je Vladimir Radunović (Srbija), direktor programa sajber-bezbednosti i e-diplomatije „Diplo fondacije“ a i član Programskog odbora DIDS 2015. Vođena je diskusija o mogućnosti primene višeakterskog modela za upravljanje internet organizacijama u regionu.

Andrea Beccalli je, tokom svog drugog obraćanja, govorio iz ugla ICANN-a o nastanku višeakterskog modela u internet svetu i njegovim principima, kao što su „bottom-up“ pristup u organizaciji i samoregulacija. Dušan Stojičević je istakao da je RNIDS upravo organizovan na „bottom-up“ principu, kao fondacija, jer je jedino tako bilo zakonski moguće, i pojasnio uticaj nekadašnjeg jugoslovenskog modela samoupravljanja. Leonid Todorov je, u svom trećem obraćanju, ukazao da se u internet svetu vremenom formirala bitna grupacija „internet birokrata“, koji u praksi imaju najveći uticaj u višeakterskom modelu. Ta internet nomenklatura okupljena je u organizacijama kao što su ICANN ili IGF i njoj odgovara višeakterski model kao izvor beneficija. Upitao se i zašto je u organizaciji „Net Mundijala“ u Brazilu učestvovao i Svetski ekonomski forum iz Davosa, a ukazao je i na mogućnost zloupotrebe globalnih organizacija, kao što je npr. SWIFT, zbog monopola i netransparentnosti. Wolf Ludwig je, tokom svoje druge diskusije, govorio o „uobičajenim sumnjivim licima“, to jest grupi uvek istih ljudi prisutnih na brojnim internet skupovima širom sveta, koji mogu da budu glavna opasnost za višeakterski model. Andrea Beccalli je, tokom svog trećeg obraćanja, objasnio ulogu ICANN-a u organizaciji „Net Mundijala“. Wolf Ludwig je zaključio da je „Net Mundijal“ u Brazilu doživeo potpuni neuspeh, kao i da su organizacije kao što je Svetski ekonomski forum iz Davosa upravo potpuna suprotnost „bottom-up“ principu, na kojem počiva višeakterski model.

S obzirom na iskazano interesovanje za ovaj skup, kao i zadovoljstvo obrađenim temama i kvalitetom diskusija, RNIDS će i naredne godine organizovati ovakav međunarodni stručni skup, u okviru Konferencije „Dan internet domena Srbije“.