DIDS 2011

Jednodnevnom konferencijom „Dan internet domena Srbije“, održanom 10. marta u Privrednoj komori Srbije, obeležena je treća godiщnjica od početka registracije .rs domena. Konferenciju je organizovao Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), a posvećena je razvoju Interneta u okviru domenskog prostora Srbije.

Konferenciju su otvorili Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za telekomunikacije i informaciono druщtvo i Jelena Jovanović, sekretar udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije.

Program konferencije se sastojao iz tri dela. U prvom delu su glavne teme bile planovi i aktivnosti RNIDS-a i iskustva evropskih registara, čiji su predstavnici govorili o evropskim trendovima u poslovanju sa domenima najvišeg nivoa i njihovom promovisanju na društvenim mrežama.

U drugom bloku je održana panel diskusija sa temom „Ko upravlja internetom?“ Učesnici su diskutovali o uticaju države, kompanija i korisnika u upravljanju Internetom, kao i o zakonskoj regulativi vezanoj za korišćenje Interneta. Pokrenute su i teme o nelegalnom sadržaju na Internetu, od kršenja autorskih prava do dečije pornografije. Posebna pažnja je posvećena problemima sa novim uslugama: e-trgovini, e-plaćanju i računarstvu u oblacima.

Na kraju je održana panel diskusija sa temom „Uspešni .rs internet projekti“, u kojoj su učestvovali neki od aktivnih učesnika srpske internet scene. Oni su predstavili zanimljive i aktuelne projekte na .rs domenu, kao i trendove koji dominiraju na domaćem Internetu. Predstavljeni projekti su obuhvatili medije, poslovnu upotrebu, državnu upravu, obrazovanje i medicinu, ali i neprofitne projekte koji se finansiraju kroz alternativne izvore.

Program DIDS 2011

09:30
Registracija posetilaca
10:00
Blok 1:
O planovima i aktivnostima domaćeg registra, kao i o iskustvima evropskih registara

Prvi deo konferencije posvećen je radu registara nacionalnih domena. Uvodno predavanje (po pozivu) – Prelazak na IPv6 sistem IP brojeva – održaće Berislav Todorović. Poznato je da u postojećem sistemu IPv4 ne postoje više dostupne klase i da zbog dinamičnog razvoja broja korisnika i količine materijala na Internetu sistem IP adresa mora da se proširi.

U ovom delu biće predstavljene aktuelne teme iz rada registara na nivou Evrope, Rusije, kao i regionalni projekat razvoja marketinga i registracije domena na Fejsbuk mreži.

Posle pregleda tema, iz pomenutih oblasti u Evropi, RNIDS će upoznati javnost sa onim što je, u našoj zemlji, urađeno u protekloj godini. Kao i sa trenutnim statusom uvođenja ćiriličkog domena i planovima za 2011. godinu.

11:50
Kafe pauza
12:10
Blok 2:
Ko upravlja Internetom? Regulativa, bezbednost i sloboda govora

Učesnici će diskutovati o uticaju država, biznisa i korisnika na upravljanje Internetom. Razgovaraće o politikama i regulativama vezanim za Internet: kritičnim resursima, regulativi sadržaja, bezbednosti, privatnosti i slobodi govora. Cilj panela je iniciranje otvorene diskusije o važnim pitanjima vezanim za upravljanje Internetom na nacionalnom nivou. Kakav je uticaj država, biznisa i korisnika na upravljanje kritičnim resursima (domenima, IP adresama) – kroz ICANN, ITU, Internet Governance Forum?

Ko odgovara za nelegalni sadržaj na Internetu (od kršenja autorskih prava do pedofilije i terorizma) a ko za „neželjeni“ sadržaj (pornografija, govor mržnje, politički nepodoban sadržaj)? Kako postići balans između bezbednosti (uključujući i nacionalnu bezbednost) sa jedne – i privatnosti i slobode govora na Internetu – sa druge strane?

Da li Internet postaje globalno dobro ili ostaje privatno vlasništvo? Koliki je uticaj biznisa na društvo (kroz samoregulaciju i nove servise) i uloge države i regulative u očuvanju „otvorenosti“ Interneta?

Širi kontekst diskusije je predstojeći četvrti pan – evropski skup o upravljanju Internetom – EuroDIG (www.eurodig.org) – koji se ove godine održava u Beogradu od 30-31. maja.

13:30
Kafe pauza
13:50
Blok 3:
Uspešni .RS internet projekti

U trećem bloku prisutni će imati priliku da razgovaraju sa ključnim osobama koje već dugi niz godina aktivno rade na razvoju i oblikovanju domaće Internet scene.

Učesnici ovog bloka predstaviće svoje aktuelne projekte, trendove na domaćoj sceni i odgovarati na pitanja prisutnih.

Biće reči o najznačajnijim projektima iz različitih oblasti, od poslovnih, preko medijskih, edukativnih, do neprofitnih projekata koji se finansiraju iz alternativnih izvora.

Prisutni će moći da čuju o tome kako je ceo srpski biznis dospeo na Internet, primeni stranih biznis modela u Srbiji, kako doći do milion korisnika, kako doprineti razvoju Interneta, zašto je .rs domen bitan za odnose sa javnošću i još mnogo toga.

15:30
Koktel

Učesnici DIDS 2011

Branislav Dobrosavljević

Branislav Dobrosavljević

Agencija za privredne registre
Dušan Popović

Dušan Popović

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Vladimir Marić

Vladimir Marić

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Svetlana Jovanović

Svetlana Jovanović

Fakultet organizacionih nauka
Denis Bećirić

Denis Bećirić

Prvi osnovni sud u Beogradu
Staniša Josić

Staniša Josić

StanCo IST
Leonid Todorov

Leonid Todorov

direktor, Udruženje nacionalnih registara Azijsko-pacifičkog regiona
Nikola Božić

Nikola Božić

DiploFoundation
Vladimir Radunović

Vladimir Radunović

Direktor programa sajber bezbednosti i e-diplomatije, Diplo fondacija
dr Tamara Vučenović

dr Tamara Vučenović

urednica Obrazovne rubrike, Radio Beograd 2
Tanja Milovanović

Tanja Milovanović

Centr za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole
Olivera Jović

Olivera Jović

Informacione tehnologije
Ljubiša Obradović

Ljubiša Obradović

Ljubiša Obradović je urednik RTS Internet portala od 2008. godine.
Berislav Todorović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/berislav_todorovic.jpg
Branislav Dobrosavljević
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/branislav_dobrosavljevic.jpg

Branislav Dobrosavljević je direktor informatike i razvoja u Agenciji za privredne registre od 2004. godine.

Osim rada na formiranju sistema državnih registara i promociji Internet usluga, vodio je niz domaćih i međunarodnih projekata u javnom sektoru. U APR je došao posle više od 20 godina profesionalnog iskustva u sektorima IT, telekomunikacija i finansija. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dušan Popović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/dusan_popovic.jpg

Dr Dušan Popović je docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Diplomirao je u Beogradu, magistrirao u Nansiju, a doktorirao u Parizu. Bavi se pravom intelektualne svojine, pravom konkurencije i pravom novih tehnologija. Učestvovao je u brojnim projektima usklađivanja srpskog prava sa pravom Evropske unije. Arbitar je u Stalnom arbitražnom sudu Privredne komore Srbije.

Vladimir Marić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/vladimir_maric_2012.jpg

Vladimir Marić je rođen 1972. godine u Loznici. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirao 2004. godine odbranivši tezu iz oblasti zloupotreba web tehnologije.

Magistrirao je i na Pravnom fakultetu univerziteta u Torinu, sa temom Protection of Color Trademarks. Od 1998. godine zaposlen je u Zavodu za intelektualnu svojinu, danas na mestu pomoćnika direktora za Sektor za autorsko i srodna prava i međunarodnu saradnju. Od 2003. godine radi i kao univerzitetski nastavnik na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu.

Uža oblast interesovanja – autorsko i srodna prava, internet pravo i žigovi. Objavio je veći broj stručnih članaka iz oblasti žigovnog, autorskog i internet prava, kao i knjigu pod naslovom »Forma žiga«. Bio je član radne grupe koja je napisala »Pravilnik o registrovanju naziva domena u Srbiji i Crnoj Gori«. Učestvovao je kao predavač na brojnim seminarima posvećenim zaštiti intelektualne svojine.

Rade Tričković
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/rade_trickovic.jpg

Rade Tričković je jedan od nosilaca procesa stvaranja tržišta Internet oglašavanja u Srbiji, što je njegova okupacija od 2006. Godine.

Bavi se pružanjem konsultantskih usluga i izradom komunikacione strategije za najveće online oglašivače. Direktor je kompanije HTTPool, kompanije sa najvećim iskustvom u ovoj oblasti. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik je i predavač na svim zajedničkim konferencijama o Internet oglašavanju.

Svetlana Jovanović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/svetlana_jovanovic.jpg

Svetlana Jovanović je asistent na Fakultetu organizacionih nauka, angažovana na predmetima Pravne osnove informacionih sistema, Poslovno pravo, Elektronsko poslovanje, Simulacije i simulacioni jezici.

Diplomirala je 2006. godine na FON-u u Beogradu. Trenutno na master studijama na smeru Informacioni sistemi – oblast Cyber kriminal i doktorskim studijama – Informacioni sistemi. Organizuje i vodi aktivnosti Akademskog Cyber foruma, organizacije koja se bavi pojavama u cyber prostoru.

Vojislav Rodić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/vojislav_rodic_2012.jpg

Vojislav Rodić ima 25 godina radnog iskustva u IKT oblasti, od čega poslednjih 15 godina kao direktor firme „I Net“.

Fokusiran je na implementaciju internet tehnologija u raznim organizacijama – državnim agencijama, korporacijama i MSP sektoru. Jedan je od 17 osnivača RNIDS-a, od 2006. do 2009. bio je član Upravnog odbora RNIDS-a, a 2010. bio je koordinator Radne grupe za izradu nacrta Pravilnika za registraciju ćiriličkog internet domena Srbije.

Vladimir Nikolić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/vladimir_nikolic.jpg

Zajedno sa bratom Nenadom, Limundo d.o.o. je pokrenuo 2006. godine. Vodi firmu od 30 zaposlenih koja ima za cilj da promeni društvo i to preko e-trgovine. Posvećen je širenju Limundo grupe i dobre poslovne prakse u Srbiji. Rođen je 1981. godine. Završio ekonomiju u Beogradu. Proveo dobar deo života u inostranstvu.

Žarko Ptiček
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/zarko_pticek.jpg

Žarko Ptiček je rođen u Beogradu 1977. godine. Završio je Pravni fakultet Univerziteta Union, a na Pravnom fakultetu u Beogradu je radio tri godine kao administrator studentske računarske mreže.

Od 2000. godine radi u Advokatskoj kancelariji Ptiček. IT pravom se bavi od 2000. godine, prateći razvoj i pružajući pravnu podršku IT firmama u Srbiji. Trenutno angažovan na zastupanju oštećenih u krivičnom postupku koji se vodi pred Tužilaštvom za visokotehnološki kiminal. Govori engleski, nemački i poljski jezik. Igra salsu i trenira kendo.

Ivan Minić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/ivan_minic.jpg

Ivan Minić je internet pionir koji bulevarima, sokacima i slepim ulicama srpskog veba luta već 15 godina.

Učestvovao je u kreiranju gotovo svih internet zajednica sa ovih prostora, a već 8 godina administrira internet zajednicu – Burek.com. Doveo je u Srbiju online kviz znanja www.conquiztador.rs, predavao na BizBuzz seminaru, 2008. Dobio nagradu publike na WebFestu, a 2009. nagradu žirija. Kao dizajner i developer sarađivao je na više od 100 različitih projekata i iz senke koordinirao razna interesantna dešavanja na domaćem internetu.

Radule Šoškić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/radule_soskic.jpg

Radule Šoškić je direktor Sektora za reviziju tehnologija u preduzeću „Telekom Srbija” a.d.

„Telekom Srbija” a.d.

Vim Degezele
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/vim_degezele.jpg

Vim Degezele (Wim Degezelle) od 2006. godine radi u organizaciji CENTR koja okuplja ovlašćene evropske registre nacionalnih domena iz više od 50 zemalja.

Kao menadžer komunikacija, snosi punu odgovornost za pružanje najnovijih informacija o samoj organizaciji i njenim članicama. Zajedno sa generalnim direktorom, predstavlja CENTR na različitim lokalnim i međunarodnim skupovima. Vodi marketinšku i administrativnu radionicu CENTR -e.

Miloje Sekulić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/miloje_sekulic.jpg

Rođen 8. Juna 1966. u Beogradu. Diplomirani inženjer i novinar.

Završio je postdiplomske specijalističke studije na programu Elektronsko poslovanje na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, postdiplomske studije „Savremeno poslovanje i globalne računarske mreže“ na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži i Londonsku školu za odnose sa javnošću. Od 2007. bio je direktor sektora za online PR u agenciji McCann Erickson Public Relations. Od marta 2011. Bavi se internet konsaltingom kao suvlasnik Internet agencije.

Vlasnik konsultantske „Internet agencije“ i suvlasnik digitalne agencije „Homepage“.

Internet i poslovni konsultant. Diplomirani inženjer i novinar, član Udruženja poslovnih konsultanata Srbije, Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Društva Srbije za odnose sa javnošću. Jedan od osnivača Srpske asocijacije menadžera. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa kompanijama kao što su Coca-Cola, Carlsberg, Telenor, Toshiba, HP, Eurobank EFG, Tigar, MK Group, Bambi-Banat…

Denis Bećirić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/denis_beciric.jpg

Denis Bećirić je istražni sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Rođen je 1969. Godine i završio Pravni fakultet u Beogradu. U periodu od 2004. do 2009. Godine bio je predavač i učesnik velikog broja konferencija na temu: visokotehnološkog kriminala, pranja novca, zaštite autorskih prava i intelektualne svojine.

Staniša Josić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/stanisa_jocic.jpg

Staniša Josić je završio Prirodno matematički fakultet u Beogradu 1987. godine, a dve godine kasnije i Aleksandar univerzitet u Nurnbergu.

Od 1993. do 1995. godine studirao je Georg-Simon-Ohm koledž – odsek za informatiku, takođe u Nunbergu. Osnivač je i direktor kompanije StanCo IST iz Petrovca na Mlavi. Od 1991. godine savetnik je implementacije informacionog sistema u opštini Petrovac na Mlavi. Od 2006. godine je član skupštine i jedan od osnivača RNIDS-a. Govori engleski i nemački jezik.

Leonid Todorov
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/Leonid-Todorov-APTLD.png
BLOK 3

Leonid Todorov je stekao diplomu magistra lingvistike na Moskovskom državnom pedagoškom univerzitetu, a završio je postdiplomske studije iz oblasti međunarodnih odnosa, menadžmenta i poslovnog liderstva i ekonomije u Danskoj, na Tajvanu i u SAD.

Od početka ruskih reformi, tokom više od deset godina bio je na položaju šefa kabineta premijera Jegora Gajdara. Njegova biografija takođe uključuje privatni sektor i akademske aktivnosti.

Koordinacionom centru za .RU domen najvišeg nivoa se pridružio 2008. godine, na funkciji Direktora za spoljne odnose i učestvovao je u uspešnom uvođenju ćiriličnog IDN nacionalnog domena najvišeg nivoa .РФ i otvaranju novih generičkih domena najvišeg nivoa . DETI (deca) i .TATAR.

U februaru 2015. godine postavljen je za direktora Udruženja nacionalnih registara Azijsko-pacifičkog regiona (APTLD).

Kao član Organizacionog komiteta RIGF, Leonid je takođe učestvovao u organizaciji i promociji Ruskog foruma o upravljanju internetom kao najvećeg događaja te vrste širom Istočne i Centralne Evrope i prostora bivšeg SSSR-a. On je takođe deo Višepartnerske nadzorne grupe Azijsko-pacifičkog regionalnog foruma o upravljanju internetom (APrIGF). U periodu 2013-2014, učestvovao je u ISOC Poslovnom savetu, a trenutno je član CCNSO ICANN-ovog Saveta za strateško i operativno planiranje, kao i posmatrač u CCNSO savetu.

Leonid je član nastavnog osoblja u Evropskoj letnjoj školi o upravljanju internetom.

Njegov fokus su rad nacionalnih domena najvišeg nivoa, upravljanje internetom, novi generički domeni najvišeg nivoa, javna politika i međunarodna saradnja u oblasti IKT-a i sajber bezbednosti. Autor je i koautor velikog broja publikacija na ovim temama i govorio je na više nacionalnih i međunarodnih događaja.

Nikola Božić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/nikola_bozic.jpg

Nikola Božić je saradnik međunarodne organizacije DiploFoundation i bavi se pitanjima upravljanja Internetom.

Teme iz oblasti IG kojima se posebno bavi su: Internet infrastruktura, sigurnost, zaštita dece na Internetu, e-pismenost, e-obrazovanje. Učestvovao je na IG forumima širom sveta. Radi u Istraživačkoj stanici Petnica, gde vodi Odeljenje matematičko-tehničkih nauka i seminar astronomije. Autor je i mentor više naučnih radova. U Društvu astronoma Srbije bio je član Upravnog odbora, a sada je sekretar Nacionalnog astronomskog olimpijskog komiteta.

Anđela Vujačić
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/andjela_vujacic.jpg

Rođena 1985. godine u Beogradu. Završila je master studije u oblasti Evropskog biznisa i marketinga.

Trenutno zaposlena u Kolektivi Srbija kao Deal menadžer, odgovorna za izgled svih onih lepih i korisnih ponuda na sajtu, kao i za odnos sa klijentima i korisnicima. Godinama se uporno trudi i ne odustaje u nastojanjima da građanima Srbije približi korišćenje Interneta kao i kupovinu preko mreže. Od skoro se upustila i u blogerske vode, pa ćemo videti kuda će otploviti.

Vitomir Ognjanović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/vitomir_ognjanovic.jpg

Vitomir Ognjanović je, kao organizator biZbuZZa, u mnogome uticao da se pomerimo sa mrtve tačke kada je domaća Internet scena u pitanju.

Dešavanje koje se svake godine sa nestrpljenjem čeka, zbog neobične gostoprimljivosti i otvorenosti ljudi koji dolaze, svoj šmek ponajviše duguje Ognjanoviću, a on je tu da nas svake godine dodatno iznenadi. by Eniac Iako rođen u Jagodini, ne poseduje žirafu. Visok. Naočit. Jarkom garderobom ublažava svoju blistavu ličnost. by Ivan Minić

Monika Pink-Rank
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/monika_pink_rank.jpg

Monika Pink-Rank je magistarka stranih jezika. Bavi se odnosima s javnošću i komunikacijama.

Započela je svoju karijeru 2000. godine kao PR menadžerka u Registru internet domena Austrije, nic.at i ubrzo nakon toga postala članica rukovodstva. Bila je odgovorna za upravljanje projektima i promenama. U periodu od 2003. do 2008. godine, radila je u Evropskoj asocijaciji omladinskih kartica. Jula 2010. godine, vratila se u nic.at i počela da radi kao rukovodilac sektora za odnose sa javnošću, marketing i upravljanje projektima. Između ostalog, radi na novim projektima vezanim za domen najvišeg nivoa, kao i zajedničkim projektima na promociji nacionalnog domena u okviru CENTR-e.

Vladimir Radunović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/vladimir_radunovic-3.jpg
Moderator panela: (Dobar) sluga / (loš) gospodar: internet

Vladimir Radunović je predavač i direktor obrazovnih programa iz oblasti upravljanja Internetom, sajber-bezbednosti i e-diplomatije pri međunarodnoj nevladinoj instituciji „Diplo Foundation„.

Bio je član Savetodavnog odbora (Advisory Board) Globalnog foruma za sajber-ekspertizu (Global Forum on Cyber Expertise), a bio je član Savetodavne grupe (Multistakeholder Advisory Group) Ujedinjenih nacija za Forum o upravljanju Internetom (Internet Governance Forum). Profesionalni fokus mu je na politikama Interneta i širokopojasnog pristupa, sajber-bezbednosti, neutralnosti i otvorenosti mreže, e-diplomatiji i e-učešću, obrazovanju i izradnji kapaciteta institucija i donosioca odluka u oblasti Interneta.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odbranio master iz savremene diplomatije na Univerzitetu na Malti, a trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti sajber-bezbednosti.

Veroljub Zmijanac
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/veroljub_zmijanac.jpg

Po struci inženjer informacionih sistema, sada osnivač portala Trcanje.rs, predsednik NVO Aktivan život i prvog Road runners kluba u regionu.

Kao stipendista Fonda Dr Zoran Đinđić 2008. je radio kao programer-istraživač u kompaniji Robert BOSCH GmbH u Štutgartu. Nakon uspešne prakse vratio se u Beograd, gde je inspirisan mogućnostima koje građani Nemačke imaju za aktivno bavljenje sobom pokrenuo Trcanje.rs. Danas je to prvi magazin o trčanju u regionu, sa ciljem da promoviše zdrave životne stilove kao zapadni koncept i kulturu življenja.

dr Tamara Vučenović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/tamara_vucenovic-1.jpg
Moderatorka Bloka 3

Dr Tamara Vučenović je urednica i novinarka Radio Beograda od 1995, docentkinja na Fakultetu za menadžment Univerziteta Metropolitan, teoretičarka medija i kulture. Emisiju „Digitalne ikone“, posvećenu primeni novih tehnologija u kulturi, umetnosti, nauci i društvu, uređuje i vodi od 2002.

Završila je doktorske studije na Filološkom fakultetu u Beogradu. U 2010. proglašena je za najboljeg IT novinara i dobila priznanje „IT globus“. Dobitnica UNICEF-ove nagrade 2003. za profesionalno i etičko medijsko izveštavanje o prevenciji digitalnog nasilja nad i među decom.

Tanja Milovanović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/tanja_milovanovic.jpg

Tanja Milovanović je koordinatorka Centra za proučavanje informacionih tehnologija Beogradske otvorene škole.

Bavi se istraživanjem razvoja informacionog društva u Srbiji i istraživanjem onlajn ponašanja. Tanja je autorka i menadžerka Infotrga – elektronskog displeja na Trgu Republike u Beogradu. Do 2007. Godine bila je urednica časopisa o sajber kulturi „e-volucija“. Bila je glavna i odgovorna urednica Internet Krstarice 2000-2002. Godine.

Olivera Jović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/olivera_jovic.jpg

Olivera Jović je suvlasnica kompanije Informacione tehnologije iz Leskovca.

Predsednica je Opšteg udruženja preduzetnika grada Leskovca, predsednica Zajednice preduzetnika Jablaničkog i Pčinjskog okruga i predsednica Asocijacije malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije. Završila je Tehnološki fakultet, smer Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo. Ovlašćeni je ECDL ispitivač, sertifikovani trener za pisanje biznis planova i sertifikovani trener u oblastima strateško upravljanje projektima, finansije i marketing. Udata je, majka dvojice dečaka.

Ljubiša Obradović
https://arhiva.dids.rs/wp-content/uploads/2017/12/ljubisa_obradovic.jpg
RTS Internet portal

Ljubiša Obradović je urednik RTS Internet portala od 2008. godine.

Novinarskim poslom se bavi od 1979. godine, prvo u svom rodnom gradu Kragujevcu radeći za list „Svetlost“ i „Radio Kragujevac“, a kasnije u Beogradu pišući za „NIN“ i časopis „Transition“. Karijeru na RTS započeo je 2004. godine, a godinu dana kasnije imenovan je za glavnog i odgovornog urednika RTK Kragujevac. Dobitnik je tri godišnje novinarske nagrade lista „Svetlost“ i dva priznanja za najbolji internet portal časopisa PC press. Oženjen, otac dvoje dece.