RTLDF 2019

Kao i prethodnih godina, i naredne planiramo da u sklopu skupa DIDS održimo jedan dan koji je posvećen internet domenima. Ovog puta će to biti dan pre DIDS-a, koji je zakazan za 5. 3. 2019, a regionalni skup u vezi naziva domena za 4. 3. 2019.

Za sada imamo neke ideje oko tema, neke od njih su:
• Content i zahtevi/pritužbe koje se sve češće upućuju registrima u vezi sa tim,
• Iskustva sa arbitražnim rešavanjima sporova u vezi domena,
• IDN, koji je u našem registru sada aktuelan jer upravo radimo na dodavanju dodatnih karaktera u oba domena.
Bilo bi korisno da imamo neki tim za program, koji bi bio sastavljen od predstavnika više registara. Pozivam sve koji su zainteresovani da se prijave, dovoljno je da mi pošaljete mejl. Isto tako, predlozi tema i prezentacija su dobrodošli od svakog, nezavisno od toga da li želi da učestvuje u pripremi programa ili ne.

Do skorog viđenja!