Медији

Особа за контакт:
Предраг Милићевић
predrag.milicevic@rnids.rs

Контакт са медијима:
Драгана Пешић Левић
dragana@blink-blink.co.rs